.

 

BlueBoard.cz

Služby města Napajedla, příspěvková organizace

statistika přístupů

Lány 637, 763 61 Napajedla

tel.:577941078, 577942341       603 479 362          fax: 57 710 0915     VOIP (802.cz) 571112145

IČ:71240063           DIČ: CZ71240063

email: ts@napajedla.cz           datová schránka: q5pk6yt

Vítáme vás na stránce příspěvkové organizace Služby města Napajedla

jste  návštěvník

aktuality:

vloženo 19.9.2018 - Lesopark Kalvárie - jak jste si jistě všimli, probíhá na Kalvárii nebývalý ruch. Bohužel, kůrovcová kalamita, která sužuje poslední léta Moravu, se nevyhnula ani našemu lesu. V loňském roce jsme vykáceli asi 20 stromů, napadených kůrovcem. V letošním roce je situace mnohem horší. Kůrovcem jsou napadeny téměř všechny smrky. K dnešnímu dni, a to ještě práce nejsou dokončeny, je vytěženo asi 60 m3. Část dřeva bude nabídnuta občanům města na topení, část bychom rádi prodali dřevozpracující firmě. O nebývalé síle kůrovce svědčí i to, že neobvykle napadá i samostatně stojící stromy. V loňském roce jsme přišli o krásný smrk v areálu mateřské školy, letos mu padl za oběť smrk vedle kostela. V okolí se se stejným problémem potýkají i státní lesy, které v loňském roce vykácely asi půl hektaru lesa nad vlakovým nádražím.

vloženo 4.9.2018 - volby do senátu a zastupitelstev obcí - vzhledem k omezené velikosti plakátovacích ploch ve vlastnictví města Napajedla a počtu kandidátů je až do skončení voleb zastaven příjem komerčních inzerátů. Každá volební strana do zastupitelstva obce nebo kandidát do senátu může donést pouze jeden plakát, o velikosti max. A2.

vloženo 23.8.2018 - volná pracovní místa - přijmeme řidiče i pracovníky údržby. Více zde

vloženo 18.10.2017 - novela zákona o pohřebnictví - 1.9.2017 vstoupila v platnost novela zákona o pohřebnictví - znění zákona v plném znění zde.

vloženo 3.4.2017 - provozní doba sběrného dvora - v sobotu dne 15.4.2017 (Bílá sobota) bude sběrný dvůr uzavřen

vloženo 21.9.2016 - Vsypy na hřbitově v Napajedlích - v letošním roce se konají vsypy v neděli dne 30.10.2016 v 15.00.  Bližší informace zde. Řád veřejného pohřebiště se aktualizuje. Kromě drobných změn v názvosloví a pojmech došlo také k jedné důležité změně - dosud se ve smlouvě o pronájmu hrobového, urnového místa uvádělo rodné číslo plátce. Podle novely zákona se musí uvádět datum narození. Formuláře jsme v tomto duchu upravili, provedli jsme změny i v naší počítačové evidenci. Další významnou změnou zákona je, že plátce hrobu může uvést další osobu pro případ nedostupnosti. Toto jsme u nás prováděli již několik let, tak jsme rádi že máme oporu v zákoně.

vloženo 29.2.2016 –Přijdeme o zametací vůz ? Na posledním jednání zastupitelstva paní Stoklásková mě ve svém vystoupení obvinila z machinací s DPH při nákupu zametacího vozu. Vzhledem k tomu, že jsem byl některými občany dotazován, jaká je skutečnost tak se ji pokusím vysvětlit podrobněji.

V roce 2000 byly zákonem zrušeny rozpočtové organizace. Proto město Napajedla založilo společnost s ručením omezeným – Technická správa města, s.r.o. Tato organizace byla plátcem DPH, což bylo v té době pro město velmi výhodné. Většina prací, prováděných pro město Napajedla, byla v nižší (5% !) sazbě DPH. Pro město tedy byla zabudovaná dopravní značka levnější, než samotná značka koupená u výrobce. Bohužel, v roce 2005 byla tato výhoda zrušena a další setrvání u tohoto způsobu by se městu prodražilo cca o 1,2 milionu ročně. Proto město, v souladu se zákony, zřídilo příspěvkovou organizaci Služby města Napajedla, p.o.. Stroje zůstaly u Technické správy s.r.o, která je v souladu se všemi zákony pronajímá příspěvkové organizaci. Sídlo Technické správy se zatím neměnilo, je Na Kapli 387, v souladu se zákonem, jsme na finanční úřad nahlásili, kde jsme v pracovní dobu k zastižení (Lány 637).

V roce 2010, v rámci snahy o čistější ovzduší, byla vyhlášena dotace a naskytla se možnost koupě zametacího vozu. Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace již přečerpala limit pro čerpání dotací, požádala o dotaci Technická správa města, s.r.o. Po dvou letech usilovné práce, jsme konečně v říjnu 2012 zakoupili nový zametací stroj. Celkové náklady na stroj byly 4 087 650 Kč, z toho dotace 3 678 885,- Kč. Jedná se o ceny bez DPH, jelikož Technická správa je plátcem DPH a v tomto případě nelze z dotací DPH uhradit. Při koupi stroje jsme však daň museli zaplatit. Na to Technická správa neměla, proto si částku 850 000,- Kč půjčila od města (schváleno zastupitelstvem, včetně úroku). Po vrácení DPH finančním úřadem ji Technická správa vrátila městu. Není tedy pravdou, že by si vrácení DPH nárokoval město.

V současné době mají Služby města Napajedla, p.o. stroj ve výpůjčce na provádění zametání, v rozsahu stanoveném projektem. Nad tento rámec bude zametací stroj Službám města pronajímán.

                                  

vloženo 20.7.2015 - Soutěž o NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR - Milí spoluobčané, náš sběrný dvůr se uchází o titul Sběrný dvůr roku 2015.  Kolektivní systém ASEKOL opět vyhlásil soutěž mezi sběrnými dvory o ten nejlepší, který získá zajímavou finanční odměnu. Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od ½ července do konce října 2015, a to formou hodnocení široké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače www.sberne-dvory.cz. Jejím cílem je najít v České republice ten nejlepší sběrný dvůr, tzn. uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací dobou, co možná nejdostupnější a širokým rozsahem odebíraných komodit. Jaká jsou pravidla soutěže?

Na www.sberne-dvory.cz vyhledáte sběrný dvůr, který chcete ohodnotit. Označíte jednou až pěti hvězdičkami v každé z následujících šesti kategorií - dostupnost dvora, přístupnost dvora, pořádek, otevírací doba, ochota obsluhy a rozsah odebíraných komodit.

Při závěrečném vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora v listopadu 2015 bude kromě hlasování veřejnosti přihlédnuto také k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy, atd.), a k množství zpětně odebraného elektrozařízení.

Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory. Nejlepší sběrný dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel získá finanční odměnu 30 tisíc korun, v obci nad deset tisíc obyvatel pak 50 tisíc korun.

Všichni hlasující se navíc mohou zúčastnit slosování o hodnotné ceny. Po vyplnění registračního formuláře budou automaticky zapojeni do jednoho ze dvou slosování. V každém z nich mohou získat jednu ze tří powerbank (2600 Mah), nebo dotykový mobilní telefon LG.

Děkujeme, že nám pomůžete vyhrát!

 

vloženo 14.5.2015 - porucha veřejného osvětlení na malině II - pokračování - říká se nechval dne před večerem, ale snad se nám konečně podařilo závadu identifikovat. K dnešnímu dni nám nesvítí pouze dvě světla mezi Malinou I a Malinou II. Možnou příčinu nám pomáhalo hledat více firem. Dle odborných rad, pokud nám držely pojistky a vyskakoval hlavní jistič je porucha v jističi. Provedli jsme tedy výměnu jističe a světla svítila. 3 dny. Potom byla zase tma. Tak to je porucha ve stykači - tak jsme provedli výměnu stykače + přestavbu rozvaděče. Po dvou dnech jsme se radovali, že je závada odstraněna - nebyla. Po výměně čidla a odpojení jedné fáze světla svítila celý týden. Déle ale ne. Po včerejším dešti se však závada projevila ihned. Elektrikář poměrně rychle identifikoval oblast závady - propojka mezi Malinou I a Malinou II. Tak snad se konečně podařilo.

vloženo 16.4.2015 - porucha veřejného osvětlení na Malině II - již více než týden se potýkáme se závadou na veřejném osvětlení na sídlišti Malina II. Stále nemůžeme najít závadu, která se projeví až po několika hodinách provozu. Odpojíme jednu větev, dva dny svítí a naráz je tma. Tento týden máme domluveno speciální měření, snad se nám podaří závadu nalézt. Zatím nám nezbývá, než hledat a trpělivě zapínat. (má cesta z divadelního festivalu již pravidelně vede k rozvaděči). Pokud se závada projeví ihned po zapnutí veřejného osvětlení, je její zjištění otázkou několika minut. V tomto případě nám nezbývá, než trpělivě čekat. Všem obyvatelům maliny II. se omlouváme, ale opravdu děláme co můžeme.

vloženo 24.3.2015 - prezentace firmy - zde se můžete podívat na několik informací o organizaci Služby města Napajedla. Pokud se vám soubor neotevřel, zkuste ještě zde

 

vloženo 26.2.2015 - porucha veřejného osvětlení - dne 24.2.2015 ve večerních hodinách došlo k poruše veřejného osvětlení na sídlišti Malina I. Cca v 19.30 jsem jel pro elektrikáře a pokusili jsme se zjistit závadu. Bohužel vyhořel hlavní stykač a jeho oprava v dešti a potmě nebyla možná. Telefonicky jsem požádal policii ČR o zvýšenou ochranu této oblasti, což bylo přislíbeno. Hned následující den provedl elektrikář výměnu stykače, vše fungovalo, bohužel jen chvíli. Večer se závada opakovala. Dnes (26.2.) provedl kompletní výměnu kabelů v rozvaděči i výměnu stykače, snad se podařilo závadu nalézt. Pokud se závada projeví až po několika hodinách provozu, je někdy velmi těžké ji odstranit.

 

vloženo 20.11.2014 - porucha kanalizace - již delší dobu jsou prováděny výkopové práce naproti prodejny Lidl v Napajedlích. Jedná se o havárii na kanalizaci, která není v majetku města. V průběhu prací bylo zjištěno, že do štoly o průměru cca 150 cm je zaústěna menší štola, která je z velké části zavalena a neprůchodná i pro kameru. Vzhledem k tomu, že z ní vytékají splašky, není možno ji zasypat. V týdnu od 24.11. budou pokračovat další průzkumné práce.

vloženo 22.10.2014 - poplatek za hroby - dnešního dne jsme se pokusili doručit dopisy občanům, kteří nemají zaplacen hrob v řádném termínu (nemusíte se obávat ukončení nájmu, smlouva dále pokračuje). Pokud jste tento dopis obdrželi, dostavte se prosím k sepsání nové smlouvy a k úhradě poplatků. Je možno tuto agendu vyřídit také elektronicky. Pokud si nejste jisti, můžete si v sekci "hroby" podle čísla hrobu (jména nesmíme zveřejňovat) zjistit, do kdy máte hrobové místo zaplaceno.

vloženo 20.1.2014 - porucha na veřejném osvětlení - v průběhu měsíce ledna docházelo opakovaně k poruchám veřejného osvětlení v ulici Komenského a v areálu mateřské školy. Konečně se nám podařilo lokalizovat přibližné místo závady, pro přesné určení máme objednán měřící vůz. Dnešního dne provedli naši pracovníci provizorní opravu zavěšeným kabelem, snad to chvíli vydrží. Snad nám prominete pro tu chvíli kabel zavěšený na budově Kláštera.

vloženo 20.8.2013 - padající stromy - dnes proběhly tiskem zprávy, že za přerušení dodávky elektrické energie můžou neodstraněné polámané stromy vedle Moravy. Tyto stromy naše organizace nekácí, ani neudržuje, jsme v tom tedy nevině. Nás plně zaměstná odklízení větví spadlých na cyklostezku. Prořez stromů kolem drátů vysokého napětí naše zákony přenášejí na majitele pozemků v ochranném pásmu. na ochranu majitelů pozemků (pravděpodobně Povodí Moravy) je však třeba uvést, že jejich snahu o vykácení přerostlých a přestárlých stromů mnohdy hatí „ochránci“ přírody.

vloženo 3.7.2013státní svátek – dne 6.7.2013 bude sběrný dvůr uzavřen !

vloženo 22.5.2013 – a zase ta tma – jak již mnozí občané ulic Jiráskova a Husova zaregistrovali, došlo v sobotu 18.5. k poruše veřejného osvětlení. Hned v pondělí jsme se pustili do opravy, bohužel se nezdařila. Podařilo se přibližně lokalizovat místo poruchu – porušený kabel mezi dvěma sloupy. Na čtvrtek máme objednán měřící vůz, který snad určí přesné místo poruchy.

vloženo 19.12.2012 - NOVÁ URNOVÁ MÍSTA NA HŘBITOVĚ  - v závěru loňského roku proběhla rekonstrukce chodníků v horní části hřbitova v Napajedlích. Při této příležitosti je umožněna výstavba dalších 9 ks urnových míst ( č. 270 - 278). Termín dokončení se předpokládá v měsíci červenci 2013. Bližší informace získáte v kanceláři Služeb města Napajedla, Lány 637. Podrobnosti a fotografie zde.

Od 2.ledna 2013 je možno sepisovat smlouvy na tento pronájem

vloženo 3.12.2012 - a byla tma - tak jako již několik let, i letos se na náměstí slavnostně rozsvěcel stromek. Farmářské trhy probíhaly již od oběda ke spokojenosti snad všech. V 16 hodin bylo zahájeno vítání stromečku. Děti odzpívaly několik písniček a ... byla tma. Co se děje?? Vždyť jsme oproti loňskému roku zesílili pojistky, vše musí fungovat. Bohužel nefungovalo. Naštěstí se nám po pár minutách podařilo přepojit účinkující na provizorní přípojku z bufetu Baltaci a po pár minutách svítily i stánky. A co se vlastně stalo? jak si jistě vzpomínáte, v loňském roce nás postihlo několik výpadků během vystoupení. To mělo několik příčin. Rozvaděč byl zbudován pro občasné ozvučení pomníku padlých. Poté se na něj připojily farmářské trhy, kde se původně počítalo pouze s osvětlením stánků. Zima však udělala své a proto si stánkaři zapnuli infrazářiče, varné konvice ... a když se k tomu přidal zloději poškozený kabel veřejného osvětlení v Komenského ulici, bylo zle. Na letošní rok jsme se tedy připravili. Hned počátkem roku jsem požádal dodavatele elektrické energie o navýšení příkonu - zaplatili jsme 7.500,- Kč a čekali jsme na rozhodnutí. Potom jsme vyměnili hlavní jistič za silnější, to jsme museli požádat o odpečetění a zapečetění, pak jsme dodali dodavateli revizní zprávu a potom již zbývalo jen sepsat smlouvu a platit větší sazbu za elektroměr. Bohužel až po výpadku jsme zjistili, že dodavatel elektrické energie jaksi opomenul vyměnit pojistku ve svém, pro nás nedostupném rozvaděči. Tak nám příští rok držte palce !

vloženo 18.6.2012 - veřejné osvětlení Malina II - přestože v posledních letech byla rekonstruována podstatná část veřejného osvětlení v Napajedlích, stále jsou úseky ještě neopravené a mnohdy problematické. To se nám projevilo v průběhu uplynulého víkendu, kdy docházelo k opakovanému výpadku osvětlení na Malině II. Bohužel, porucha se projevuje až po několika hodinách provozu, proto je její nalezení velmi obtížné a zdlouhavé. postupně se vypínají různé větve, až to prostě svítí. Po několika dnech se nám podařilo lokalizovat porušený kabel, nyní čekáme na měřící vůz pro přesné určení poruchy. většina uvedené oblasti však svítí.

vloženo 4.6.2012 - veřejné osvětlení Zahradní - jak jste si jistě všimli, probíhají výkopové práce v ulici Zahradní. Využili jsme této příležitosti a zbudovali zde i nové veřejné osvětlení, Bohužel naší činnosti si všimli i nějací darebáci. Pod rouškou tmy odkryli přichystané kabely a část si odnesli na památku. Sice se jim nepovedlo proměnit vodu na víno, ale výměnu mědi za alkohol zvládli bravurně. Podle našich zákonů se jako způsobená škoda bere pouze cena odcizené věci. Tzn., když vám někdo ukradne 2 metry kabelu, tak způsobil škodu krádeží 2 metrů kabelu. Že musíte udělat spojku nebo vyměnit celý kabel za tisíce, to je nepodstatné. Díky těmto lumpům tak máme pospojkované osvětlení na Náměstí TGM, v Komenského, v Zahradní... Až vám zase zhasnou světla, vzpomeňte si na ně.

vloženo 4.6.2012 - Veřejné osvětlení Zahradní - v současné době probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici zahradní. Bohužel, díky některým našim spoluobčanům se práce trochu pozdrží a prodraží. kdo by šel v sobotu v noci ulicí zahradní viděl by některé naše spoluobčany v pilné práci na veřejném osvětlení. Bohužel nikoliv ve prospěch města, ale ve prospěch svůj. Za ukradené kabely může dostat ve sběrně až 800,- Kč. Dle policie, nám způsobená škoda je 4000,- Kč,  Bohužel, do způsobené škody se nepočítají náklady na výměnu kabelů nebo spojky, zde můžou náklady dosáhnout částky až 40.000,- Kč. Pokud někdo náhodou viděl případné zloděje, informujte prosím policii

vloženo 11.4.2012 - Zase ta kontrola

Nevím, zda je to náhoda, ale vždy po mém návratu z dovolené jsem upozorněn na stránky občanů Napajedel, kde je zase nějaká zkreslená informace o mně. Je fakt, že jsem z těch pomluv docela unaven a mrzí mne to. Od roku 1995, kdy jsem nastoupil do funkce, jsme, díky legislativním změnám  4 x změnili právní formu organizace, 4 x kompletně měnili účetnictví. Při všech těchto změnách jsme spolupracovali s odborníky na daňovou a účetní problematiku tak, abychom se vyvarovali případných chyb a nesrovnalostí. Po celou dobu je u organizace prováděn audit. Vzhledem k tomu, že čerpáme dotace z Úřadu práce a Evropských fondů, jsme pravidelně kontrolováni i těmito organizacemi. Pravidelně také probíhají kontroly finančního úřadu a zdravotních pojišťoven. Na rozdíl od kontroly prováděné kontrolní skupinou tyto kontrolní orgány před odchodem proberou případné nejasnosti s kontrolovaným pracovníkem. Žádná kontrola nám nenašla pochybení.Dle mého názoru, jednotlivá vystoupení paní Stokláskové na zastupitelstvu naplňovala podstatu trestného činu. Nejdříve jsem se tím nechtěl vůbec zabývat. Vzhledem k tomu, že výstupy paní Stokláskové pokračovaly, rozhodl jsem se domoci se satisfakce pomocí přestupkového řízení. Ze všech lží jsem si vybral jen tu jednu, dle mého názoru zcela jednoznačnou. Paní Stoklásková tvrdila, že jsme v roce 2010 fakturovali chybně DPH. Zde jsem se domníval, že přestupkový orgán nahlédne na faktury, kde je DPH fakturováno samozřejmě správně a celkem jednoznačně rozhodne. Bohužel, při přestupku pomluvy není skoro důležité, zda obviněný mluví pravdu či lže, ale zda u toho použije neslušné výrazy. Dle vyjádření přestupkového orgánu: „za této situace nezbylo správnímu orgánu, než s přihlédnutím k zásadě „in dubio pro reo“ ( v pochybnostech ve prospěch obviněné) řízení o přestupku zastavit“. Řečeno česky, pro nedostatek důkazů se řízení zastavuje.

zpráva o kontrole s komentářem

faktura          

výrok auditora

rozhodnutí správního orgánu město         

rozhodnutí správního orgánu - kraj   

     

 

vloženo 5.3.2012 - osvětlení Komenského - bohužel, obavy se naplnily, světla od lékárny po zámek zase nesvítí. Nejpravděpodobnější příčinou jsou mechanické spojky, který bylo nutno udělat po krádeži kabelů. Kabely budou v místě světel odkopány a poté bude rozhodnuto zda budou celé vyměněny, nebo provedeny zalévané spojky v zemi.

vloženo 2.3.2012 - kontrola v organizaci - právě slavíme roční výročí od provedené kontroly v naší organizaci. Kontrolu provedla paní Pavla Stoklásková a pan Josef Boďa. Cca 2 měsíce jim trvalo zpracování. Poté sepsali zápis, s kterým jsem vyjádřil absolutní nesouhlas. Přesto komise předala tento materiál zastupitelům. Na základě požadavku paní Stokláskové byla v naší organizaci provedena kontrola nezávislým auditorem. I ten konstatoval, že závěry komise jsou chybné a  neuložil žádná nápravné opatření. Bohužel, celý rok se potýkám s útoky nejen na mou osobu, ale také na mnou řízenou firmu. Kdo jste se s tím setkali, víte, že možnost obrany před pomluvami je velmi složitá. Proto alespoň pro ty, kteří neztratili zdravý rozum, zde otiskuji kontrolní zprávu s mým (lehce ověřitelným) vyjádřením. Zprávu si můžete prohlédnout zde, výrok auditora, který byl vybrán městem Napajedla, je zde .

vloženo 2.3.2012 - osvětlení Komenského - právě byla dodavatelskou firmou dokončena výměna vadného kabelu. Bohužel VO bylo zprovozněno jen provizorně, protože se projevily následky krádeže kabelů. Tyto kabely byly uřezány u základů, jeden dokonce vykopán ze země. V místě krádeže byly provedeny spojky, které zřejmě pro stísněné poměry při montáži byly poškozeny. V pondělí budeme hledat způsob definitivní opravy - pravděpodobně kompletní výměna kabelů.

vloženo 2.3.2012 - osvětlení Komenského - právě (6.30 hod) jsem dostal informaci od stavební firmy, že nastupují na opravu kabelu. Pokud se nevyskytne nějaký závažný problém, mělo by dnes fungovat

vloženo 1.3.2012 - porucha veřejného osvětlení Komenského - jak již jsem informoval, došlo v loňském roce k poruše kabelu v ulici Komenského. Vzhledem k tomu, že se na stavbě podílelo více dodavatelů a porušený kabel je uložen pod novým chodníkem, nedá se zjistit přesná příčina poruchy (skrytá vada kabelu, narušení kabelu během prací..) zajistí a zaplatí opravu kabelu generální dodavatel v rámci reklamace. Podařilo se nám zprovoznit alespoň jednu fázi, takže veřejné osvětlení fungovalo. Bohužel došlo k úplnému přerušení kabelu, takže cca 8 svítidel nesvítí vůbec. S dodavatelskou firmou byl dohodnut termín opravy v týdnu od 5. do 9.3.2012, samozřejmě záleží na počasí. S kabely by se nemělo manipulovat při nízkých teplotách.

vloženo 8.2.2012 -  jižní spojka v Napajedlích - titulek příspěvku je trochu nadnesený, nejsme Praha ale jen Napajedla, proto prasklá voda v ulici Komenského není pro sdělovací prostředky takové sousto jako prasklá voda v Praze. Škody u nás samozřejmě nedosáhly takových rozměrů. Prasklé potrubí přesto způsobilo problémy občanům, kteří zajíždějí do ulice Komenského. Dodavatel vody, firma Moravská vodárenská, si u nás objednala odstranění následků havárie. Bohužel, bez použití velmi silné techniky, která by však mohla poškodit komunikaci je odstranění ledů nemožné. Proto jsme ledovou horu posypali pískem a solí, a postupně odstraňujeme uvolnění led. Snad se nám to do dalších mrazů podaří. pokud ne, mějte prosím chvíli strpení

 

vloženo 30.12.2011 -  poděkování - Vážení spoluobčané, v závěru roku 2011 bych vám chtěl popřát dobré zdraví a hodně úspěchů v příštím roce. Současně bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se spolu s námi snaží o to, aby Napajedla byla hezkým městem. Zejména těm, kteří se starají o travnaté plochy před svým domem, o údržbu chodníků, i těm kteří nám nahlásí závady na veřejném osvětlení či komunikacích.  Jako malý dáreček do nového roku od nás přijměte přílohu posledního čísla Napajedelských novin, kde naleznete informace o komunitní kompostárně, kterou jsme společnými silami s městem Napajedla zbudovali, doplněné o fotografie nové techniky. Doufám že vás potěší kalendář s kresbičkami našeho elektrikáře. Kalendář naleznete zde

vloženo 6.12.2011 - vánoční stromeček - nejen dospělí, ale i děti se těšili na rozsvícení vánočního stromečku. Farmářské trhy, které probíhaly od rána jen umocnily vánoční atmosféru. Zájem prodávajících předčil očekávání a problémy na sebe nenechaly dlouho čekat. Stánků bylo více než se čekalo, mnozí stánkaři si místo svícení také topili a když se zapnulo veřejné osvětlení a zvuková aparatura, byla tma a ticho. Ani vypnutí všech grilů a topidel nepomohlo. Přistoupili jsme ke krajnímu řešení a odpojili část veřejného osvětlení v ulici Komenského. Po ukončení oslav jsme však zjistili, že část Komenského stále nesvítí. Pokusy zapnout toto osvětlení byly bezvýsledné a proto se elektrikář pustil do opravy. Zjistil, že do žárovek jde 400 V místo 220. Kontaktovali jsme dodavatele (světla jsou v záruce). Ani spojenými silami se závadu nepodařilo nalézt, proto byly požádání o pomoc pracovníci EONU se specializovaným měřícím vozem. Jejich zjištění bylo překvapivé - všechny kabely jsou neporušené a v pořádku. Snad jejich přístroje nelžou. Proč je však na jednom konci kabelu na nulovém vodiči nulové napětí, a na druhém 120 ! V, nedokáže nikdo vysvětlit. Na odstranění závady se intenzivně pracuje.

vloženo 25.10.2011 - veřejné osvětlení Malina II - konečně se nám podařilo ve spolupráci s odborníky z Eonu nalézt místo poruchy kabelu (samozřejmě pod cestou), současně se nám i podařilo nalézt chráničku. V pondělí nebo úterý nastoupí četa kopáčů a do konce týdne snad bude svítit.

vloženo 3.10.2011 - vodní prvek - poděkování srandistům, kteří si vodní prvek na náměstí spletli s myčkou na nádobí a nalili do něj  saponát. Kromě několik hodin práce s čištěním se samozřejmě musí vyměnit voda i chemie. Doufám, že máte radost. Maminky s dětmi ale vaši radost asi nesdílejí.

vloženo 30.9.2011 - veřejné osvětlení - stále se nám nedaří nalézt místo poruch v ulici Janáčkova. Máme slíben měřící vůz a pokud nebude místo poruchy pod komunikací, snad se nám podaří opravit

vloženo 12.9.2011 - veřejné osvětlení - tak se nám to snad podařilo opravit a a oblast kalvárie svítí. Škoda, že díky zlodějům bylo nutno na novém vedení udělat 7 kabelových spojek, potencionální zdroje poruch

vloženo 8.9.2011 - veřejné osvětlení - stále se nám nedaří odstranit poruchu, teď se k ní dokonce přidalo i náměstí. Zatím byly zjištěny uřezané kabely u 7 nově budovaných světel v ulici Komenského. Zbytky kabelů byly nalezeny na odpočívadle u křížů na Kalvárii. Má to nějakou souvislost??

vloženo 7.9.2011 - veřejné osvětlení - Posledních několik týdnů byli občané bydlící pod Kalvárií obtěžováni častými výpadky veřejného osvětlení. Porucha byla způsobena poškozením kabelu, pravděpodobně v souvislosti s výkopem nových kabelů v ulici Komenského (ale je docela možné, že to bylo i stářím). Došlo k lehkému narušení kabelu, které se nijak neprojevovalo. Vlivem zemní vlhkosti došlo po určité době ke zkratu a tím k vypnutí hlavního jističe. Bohužel, zkratem se vlhkost odpařila a po zapnutí osvětlení opět několik dní svítilo. Najít místo poruchy v tomto případě je velmi zdlouhavé. V sobotu 3. září v noci již došlo ke značnému poškození kabelu, v neděli se mi podařilo zprovoznit alespoň dvě fáze, celou neděli dopoledne svítily zhruba 2/3 světel.V nočních hodinách došlo k takovému poškození, že již nesvítilo nic. Bylo to o to nepříjemnější, že v uvedené lokalitě probíhá čilý stavební ruch. Proto v pondělí se elektrikář Služeb města společně s dodavatelskou firmou pustili do hledání poruchy. Tato byla přibližně lokalizováno v ulici Komenského, mezi kostelem a lékárnou. Tato část byla tedy v pondělí dopoledne zprovozněna jen částečně, s tím, že v úterý bude zprovozněno nově budované osvětlení v této části města. Bohužel, zloději kovů byly rychlejší a uřezali několik kabelů těsně před novými sloupy. Pro pár korun za měď ohrozili zdraví mnoha napajedelských občanů. Definitivně by porucha měla být odstraněna ve středu 7.září.

vloženo 30.7.2011 - topoly na cyklostezce - dne 29.7.2011 jsme provedli kácení 3 ks topolů na cyklostezce mezi silničním a železničním mostem. Toto kácení bylo nutné z bezpečnostních důvodů. jeden strom se ulomil v půlce a spadl na cyklostezku, jeden byl zasažen bleskem a třetí strom byl značně poškozen a hrozil jeho pád. Kácení bylo projednáno s majitelem, správcem i orgány životního prostředí.