V Napajedlích je sběrný dvůr  v areálu příspěvkové organizace Služby města Napajedla  (bývalá Hospodářská škola), Lány 637. Tento dvůr je současně místem zpětného odběru vyřazených elektrozařízení (uložení zdarma).

provozní doba sběrného dvora

středa 15.00 - 18.00 hod
   
sobota 8.00 - 12.00 hod

 

Od 1.5.2016 jsme rozšířili provozní dobu sběrného dvora. Nyní můžete využít služeb sběrného dvora i každou středu, od 13.00 do 14.30 hodin. Obsluhu si přivoláte tlačítkem na sloupku vedle brány.

V případě potřeby (stěhování, rekonstrukce bytu) je možno dohodnout i jiný termín,

v rámci pracovní doby organizace

 

Poplatek za uložení odpadu ve sběrném dvoře Napajedla

(poplatek se vybírá ve sběrném dvoře - žádejte prosím doklad o zaplacení!!)

nebezpečný odpad (barvy, oleje ….)

zdarma

papír

zdarma

kovový odpad

zdarma

zeleň

zdarma

elektrozařízení (radia, televize, pračky …)

zdarma

zářivky

zdarma

textil (použitelný)

zdarma

pet lahve, plasty

zdarma

 

 

neskladný, směsný komunální odpad

20 Kč/kolečka

stavební suť

20 Kč/kolečka

pneumatiky (osobní)

20 Kč/ 2ks

azbest

20 Kč/kolečka