platnost ceníku od 1.1.2017    
hodinové zúčtovací sazby - metaři, podavači materiálu, úklid hodina 150,00 Kč
hodinové zúčtovací sazby - odborné práce - motorová pila, svařování, řidič hodina 250,00 Kč
práce prováděné nakladačem UNC, HON, ostrovek, traktor hodina 450,00 Kč
práce prováděné nakladačem Ahlman AS90 tele hodina 600,00 Kč
práce prováděné vozidlem IVECO 13,5 m (plošina) hodina 600,00 Kč
přeprava vozidlem MAN - nosič kontejnerů hodina 600,00 Kč
manipulace na místě - MAN 15 minut 100,00 Kč
Uložení na skládce - směsný t 1 400,00 Kč
Uložení na skládce- beton, cihly 17 01 01, 17 01 02 t 500,00 Kč
Uložení na skládce- tašky, keramika 17 01 03 t 500,00 Kč
Uložení na skládce- směsi betonu 17 01 07 - bez příměsí * t 250,00 Kč
Uložení na skládce- zemina, kamení 17 05 04 t 500,00 Kč
likvidace odpadu kontejner 850,00 Kč
práce prováděné vozidlem Multicar, malotraktor hodina 420,00 Kč
zametání vozidlem FUMO hodina 900,00 Kč
bourání kladivem hodina 340,00 Kč
řezání spar metr 150,00 Kč
hutnění hutnící deskou hodina 330,00 Kč
kontrola přechodného dopravního značení hodina 350,00 Kč
práce prováděné sekačkou Toro, Kubota hodina 450,00 Kč
práce prováděné ručně vedenou sekačkou hodina 250,00 Kč
Výlep plakátů A3, A4 ks 20,00 Kč
Výlep plakátu A2 ks 30,00 Kč
Výlep plakátu A1 ks 50,00 Kč
příplatek za mimořádný výlep soubor (5ks) 250,00 Kč
ostatní ceny dohodou    

* o uplatnění této zvýhodněné ceny rozhoduje obsluha na skládce Moravské skládkové společnosti, dle skutečných vlastností odpadu

Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů